Bullet Belastingdienst

Naam: Stichting Zera Metan
KvKnr: 01155402
Contact: Stichting Zera Metan
Tweehuizerweg 11
9909 TL Spijk Gr.
Bestuur: A. Bakker, voorzitter
J. v.d.Zee, secretaris
E. van Heuvelen, penningmeester


Jaaroverzicht_Stichting_Zera_Metan_2018.docx

Jaaroverzicht_Stichting_Zera_Metan_2017.docx
Financiele_verantwoording_2016.docx

Beleidsplan 2015


Stichting Zera Metan is werkzaam in San José de Metán, Argentinië. Het doel is evangelisatie en het opleiden van jongeren tot leiders, zodat zij op hun beurt ook jongeren kunnen opleiden om te werken in het koninkrijk van God. Er zijn verschillende werkzaamheden in verschillende gebieden:

Zondagsscholen

Iedere week is er zondagsschool in de centrale kerk in Metan, hier komen zes wijken samen. We geven de kinderen ontbijt, bijbelonderwijs en ze spelen met elkaar.

Studiefonds

Zera Metan steunt vier studenten die zelf niet de middelen hebben te studeren, zodat zij in de toekomst goed werk kunnen vinden en zichzelf goed kunnen onderhouden.

Evangelische radio zender

Een evangelisatiemiddel is Radio Omega die 24 uur per dag uitzendt. Er worden iedere dag programma’s gemaakt en er wordt gewerkt aan meer bereik. Er worden repeaters van de radio geplaatst in afgelegen dorpen zonder christelijke radio.

Organiseren van conferenties en kampementen

Regelmatig worden conferenties voor volwassenen (1 keer per 6 maanden) en kampementen voor jongeren (1 keer per 2 maanden) georganiseerd.

De stichting is volledig afhankelijk van giften, wat ook de inkomsten zijn. Het vermogen wordt beheerd door het bestuur in Nederland. Het vermogen wordt besteed door het team van drie personen dat in Argentinië werkzaam is.

Bouwen

In het dorp Rio Piedras, een dorp 25 km ten noorden van Metan, staat de kerk Piedras Vivas. De kerk is aan het groeien en er zijn veel activiteiten met jongeren, vrouwen en volwassenen. Er wordt onderwijs gegeven aan vowassenen en iedere week is er zondagsschool voor kinderen.
Dit jaar staat de bouw van een nieuwe kerk op de planning, omdat het huidige gebouw te klein is.

Financiële verantwoording 2015

Winst- en verliesrekening 2015

Ontvangsten
Giften € 5.164,00
Rente € 15,87
Totale omzet € 5.179,87
Uitgaven
Vrijwilligersvergoeding € 3.000
Bankkosten en rente € 169,56
Overige uitgaven (aanschaffingen/vervoer) € 9.398,06
Totaal kosten € 12.567,62
Netto winst - € 7387,75
Bankkosten = kosten rekening

Balans 31-12-2015

Activa Passiva
Liquide middelen Eigen vermogen
Rabo betaalrekening € 1.642,02 Kapitaal € 8976,82
Rabo spaarrekening € 334,80
Kas € 7.000,00
Totaal € 8976,82 Totaal € 8976,82

Financiële verantwoording 2014

Winst- en verliesrekening 2014

Ontvangsten Uitgaven
Giften € 19.393,51 Vrijwilligersvergoeding € 3000
Rente € 50,79 Bankkosten en rente € 381,55
Overige uitgaven (aanschaffingen/vervoer) € 30.000,00
Totale omzet € 19.444,30 Totaal kosten € 33.381,55
Netto winst - € 13.937,25


Balans 31-12-2014

Activa Passiva
Liquide middelen Eigen vermogen
Rabo betaalrekening € 3.114,86 Kapitaal € 16.383,79
Rabo spaarrekening € 3.268,93
Kas € 10.000
Totaal € 16.383,79 Totaal € 16.383,79