Bullet Visie

Wie zijn wij?

Marinus en Monica van Heuvelen zijn het zendingsechtpaar die zich in Argentinië gevestigd hebben om daar te evangeliseren. Marinus is na zijn studie elektrotechniek naar België en Zwitserland gegaan om daar theologie te studeren. Monica heeft haar studie Duits gevolgd in Duitsland en Zwitserland. Sinds 2010 werken zij full time voor stichting Zera Metán om zo in het koninkrijk van God te dienen.

In 2012 is het team versterkt met Carla Koelewijn. Zij komt uit Nederland en ging aanvankelijk voor drie maanden naar Metán om daar vrijwilligerswerk te doen en Spaans te leren. God had andere plannen en daarom wil zij zich nu voor onbepaalde tijd in Metán vestigen. Zij gaat werken voor stichting Zera Metán en zo ook dienen in het koninkrijk van God.

Wat doen wij?

In de stad Metán heeft stichting Zera Metán, in samenwerking met lokale gemeente Casa de Dios (huis van God), verschillende zondagsscholen. Iedere zondag en zaterdag wordt in de verschillende wijken zondagsschool gehouden. We geven onderwijs uit de bijbel, over omgangsvormen en hygiëne. Het hoofddoel van het werk met de kinderen is hen bekend maken met het evangelie van Jezus Christus. Hij kan en wil hen een leven geven samen met Hem. Dit motiveert een ander leven te gaan leiden.

We organiseren kampementen en kleine groepen voor jongeren en volwassenen.

We hebben een evangelische radio zender, waarmee we 24 uur per dag uitzenden tot op 20 km. We zijn een nieuwe antennemast van 40 meter hoog aan het bouwen om zo meer mensen op een grotere afstand te bereiken.

In 2014 gaan we met een comedor (eethuis) starten in Rio Piedras. Veel kinderen krijgen onvoldoende of slechte voeding. Wij willen voor deze kinderen koken en met hen eten.

Wij zijn op zoek naar een terrein waarop we een school kunnen bouwen, waarin wij kinderen en jongeren kunnen opleiden tot jeugdleiders en jongerenwerkers, zodat zij uitgezonden kunnen worden om te dienen in het koninkrijk van God.

Fam. van Heuvelen
Mariano, Monica en Svetlana van Heuvelen
Carla Koelewijn
Carla Koelewijn